Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Czyszczenie

Udrażniania kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej

Świadczymy usługi udrażniania przewodów kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej. Posiadamy samochód specjalny przystosowany do:

  • udrażniania kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej
  • udrażniania przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic od Ø160 mm.

Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
pod numerem telefonu 33 8515 535.

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze zleceniodawcą, po przekazaniu zlecenia do naszego Zakładu. W czasie wykonywania usługi na posesji powinien być obecny właściciel nieruchomości lub osoba administrująca obiekt.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)