Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Druki do pobrania

Dział ten zawiera wykaz wniosków oraz zleceń  kierowanych do ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. - Dział Gospodarki Ściekami.

Wypełnione wnioski prosimy dostarczać osobiście lub kierować na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Działu Gospodarki Ściekami (Cieszyn, ul. Motokrosowa 27).

 

Wydanie o określenie możliwości przyłaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej

Wydanie warunków technicznych

Uzgodnienia techniczne

Zawarcie Umowy w sprawie wprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji m. Cieszyna

Oświadczenie o zmianie własciciela nieruchomości

 

Regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

 

E-faktura

Zgoda na obciążenie rachunku bankowego

Oryginał wypełnionego druku prosimy dostarczyć do naszego Zkładu

Podlicznik bezpowrotnie zużytej wody

Usługi dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)