Logo ZGK
 
Dział Cmentarzy
Dział Cmentarzy
Podstawowe informacje

Siedziba Działu Cmentarzy mieści się w budynku przedpogrzebowym, przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.

Dział administruje i zarządza czterema cmentarzami komunalnymi w Cieszynie tj.:

     Centralnym przy ul. Katowickiej,                           Mnisztwo przy ul. Hallera,

     Bobrek przy ul. Kościuszki,                                        Pastwiska przy ul. Ładnej;

w siedzibie Działu można uzyskać informacje nt. grobów zlokalizowanych na w/w cmentarzach oraz uiścić opłaty za pochowanie, prolongaty grobów itp.

Ponadto od kwietnia 2016 r. Dział, na podstawie umowy, wykonuje funkcję gospodarza na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów tj. w Bażanowicach, Dzięgielowie, Goleszowie oraz Lesznej-Górnej.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)