Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą skierowaną do klientów naszego Zakładu.

Polega na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury za odprowadzanie ścieków - fakturą elektroniczną.  Zawiera ona takie same dane jak faktura papierowa. Posiada również tą samą wartość prawną. 

 

Aby otrzymywać e-faktury należy  wypełnić formularz (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej) i podpisany dostarczyć do nas  osobiście lub korespondencyjnie (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 101 lub 120.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)