Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych - automatyk

Dział Gospodarki Ściekami – Oczyszczalnia ścieków

Stanowisko: elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych - automatyk

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- pełne wynagrodzenie – do 10 dnia każdego miesiąca,

- system nagród kwartalnych i rocznych,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 1. Wymagania podstawowe:
 • wykształcenie min. zawodowe elektryczne,
 • uprawnienia elektryczne do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • praktyczna wiedza z zakresu elektryki i automatyki,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania sterowników PLC,
 • dodatkowym atutem będą umiejętności tworzenia wizualizacji SCADA procesów technologicznych,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia elektryczne do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki: zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki),
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
  • kserokopie innych dokumentów świadczących o nabytej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach – o ile kandydat posiada.

 Osoby zainteresowane i spełniające nasze warunki prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 11 maja 2018 r. na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)