Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Kierowca autobusu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zatrudni kierowców autobusów:

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie płatne do 10 dnia każdego miesiąca,
 • atrakcyjny system nagród kwartalnych i rocznych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Zakres obowiązków:

 • bezpieczny przewóz pasażerów,
 • prowadzenie autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz ustalonym rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzone mienie, oraz prawidłowa eksploatacja autobusów,

Wymagania:

 • ważne prawo jazdy kategorii D,
 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • punktualność i odpowiedzialność,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • zorientowanie na klienta.

 

Osoby zainteresowane i spełniające nasze warunki prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59,

lub e-mailem: zgk@zgk.cieszyn.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)