Logo ZGK
 
Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Odpadami
Kontakt
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Referat Gospodarki Odpadami

 

Siedziba działu
(adres korespondencyjny)

ul. Motokrosowa 27
43-400 Cieszyn
za Oczyszczalnią Ścieków

   
Godziny pracy biura

od poniedziałku do piątku
od 6:00 do 16:00

 

w pierwszą sobotę miesiąca
z wyjątkiem m-ca V i XI
(czynny 28.V i 12.XI)
od 7:00 do 13:00

   
e-mail

odpady@zgk.cieszyn.pl

   
Telefon - centrala

33 8515 444 lub 33 8515 535
wew. 122

Telefon

795 599 677

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)