Logo ZGK
 
Dział Cmentarzy
Dział Cmentarzy
Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dział Cmentarzy

 

Siedziba działu

 

ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

 

Godziny pracy biura

 

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

sobota od 9:00 do 12:00

 

e-mail

 

cmentrze@zgk.cieszyn.pl

 

Telefon

33-8521136

694-407-815

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)