Logo ZGK
 
Zakład pogrzebowy Arkadia
Zakład Pogrzebowy Arkadia
Kontakt

wizytówka

 

Nasz Zakład pełni całodobowy dyżur telefoniczny w zakresie przewozu osób zmarłych z miejsca zgonu pod numerami telefonów podanymi poniżej:

 

Siedziba działu  

ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn 

 

Godziny pracy

biura

 

 

 

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

w soboty od 9:00 do 12:00

 

Poza godzinami pracy biura dyżurujemy pod telefonami podanymi poniżej.

e-mail

arkadia@zgk.cieszyn.pl

 

Telefony

całodobowe

 

 

694-407 815

33-852 11 36 

(po godzinie 15-tej oraz w weekendy po odczekaniu 6 sygnałów nastąpi przekierowanie na telefon komórkowy)
FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)