Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o

ul. Słowicza 59

43-400 Cieszyn

 

tel.         33-4794100

faks       33-4794113

                                                     

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl          

 

Sąd Rejonowy w Bielska-Białej

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347288

wysokość kapitału zakładowego: 18 442 000,00 zł   

 

NIP                                    548-260-67-54

REGON                                   241423780

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)