Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Biura Spółki nieczynne w dniu 22 grudnia 2017 r.

20-12-2017

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuję, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) Biura Spółki i kasa będą nieczynne (wolne w zamian za święto w sobotę 11.11.2017 r.).

Kancelaria w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)