Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
W dniu 30 marca 2018 r. biura Spółki nieczynne

28-03-2018

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/1/2017 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia w roku 2018 dodatkowego dnia wolnego od pracy, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (piątek) Biura i kasa Spółki będą nieczynne za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)