Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych

Transport nieczystości ciekłych i odpadów płynnych.

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmin: Cieszyn, Goleszów, Strumień, Zebrzydowice oraz Hażlach. Ponadto świadczymy również usługę z zakresu wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (kod odpadu 20 03 04).

Wykonanie usługi odbywa się na podstawie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
pod numerem telefonu 33 8515 535 lub 33 8 515 444 wew. 105.

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze zleceniodawcą, po dostarczeniu zlecenia do naszego Zakładu. W czasie wykonywania usługi na posesji powinien być obecność właściciel nieruchomości lub osoba administrująca obiekt.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)