Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Organy nadzoru

Zgromadzenie Wspólników

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Cieszyn, którą reprezentuje jako Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Cieszyna.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Cybulski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Minczanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej – Aleksandra Marszałek - Dzierżawska

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)