Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Sieć kanalizacyjna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Cieszyna o łącznej długości 218,3 km (stan na 31.12.2016 r.),
w tym:

sieci ogólnospławne  11,0 km
sieci sanitarne 171,9 km
podłączenia kanalizacyjne 35,4 km

 

W eksploatacji Zakładu pozostaje również 13 przepompowni ścieków.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)