Logo ZGK
 
Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Odpadami
Stacja przeładunkowa

Stacja przeładunkowa Zakładu znajduje się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Na Stacji Przeładunkowej  można oddawać odpady z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK.

Działalność stacji przeładunkowej prowadzona jest na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego pozwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

 

W ramach stacji przeładunkowej Zakład świadczy również następujące usługi:

  • wynajem toalet przenośnych (Spółka posiada 20 toalet przenośnych),
  • wykonujemy usługi porządkowe na nieruchomościach obcych (np. gminnych),
  • usługi transportowe (rzeczy).

Ponadto nasz Zakład zajmuje się prowadzeniem szaletów miejskich przy ulicach: Dojazdowej, Ratuszowej i Hajduka.

 

 

Ceny usług świadczonych przez Referat Gospodarki Odpadami regulują następujące uchwały Zarządu Spółki.

Cenniki - przyjmowanych odpadów*:

*Powyżasze cenniki dotyczą przyjęcia odpadów z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych (firmy) oraz spoza gminy Cieszyn - tj. odpadów, które nie zostały ujęte w systemie bezpłatnego przyjmowania odpadów w ramach PSZOK.

Cenniki - usług transportowych:

Cenniki - za uługi załadunku odpadów:

Cenniki - zawynajęcie kontenera 8m3, 35m3, worków typu "big-bag":

Cenniki - wydzierżawienia kabin toaletowych:

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)