Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Uzgodnienia techniczne

 

Świadczymy usługi w zakresie uzgadniania dokumentacji technicznej pod względem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, będącej w eksploatacji tutejszego Zakładu.

 

Uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu wykonywane są na pisemny wniosek Inwestora.

Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze planu sytuacyjnego (dokumentacji technicznej) z naniesioną lokalizacją obiektu będącego przedmiotem uzgodnienia.

 

Wydanie uzgodnienia branżowego jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 110.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ZGK w Cieszynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wiadomość drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)