Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Aktualności

Certyfikat Systemu Zarządzania zgodny z normą ISO 14001:2015

Szanowni Klienci i Kontrahenci,

z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 3 listopada 2022 r. Spółka uzyskała certyfikat zgodności wdrożonego i stosowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania normy PN-EN-ISO 14001:2015.

Zakresem certyfikacji objęto następujący zakres działalności Zakładu:

  1. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  2. eksploatacja systemu kanalizacji sanitarnej miasta Cieszyna oraz miejskiej oczyszczalni ścieków,
  3. prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Otrzymanie certyfikatu stanowi potwierdzenie, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. działa zgodnie ze standardami określonymi przez normę ISO. W praktyce oznacza to, że w prowadzonej działalności w pełni uwzględniamy wymagania środowiskowe i stale dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu Spółki na środowisko.

Certyfikat został przyznany na okres 3 lat w których Spółka będzie poddawana cyklicznym kontrolom ekspertów posiadających licencję Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). Wdrożony system zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia procesów mogących oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie Zarząd dziękuje wszystkim Pracownikom za włożoną pracę i gratuluje sukcesu.

Kontakt

tel. +48 33 479 41 00


NIP 548 260 67 54

REGON: 241423780

KRS: 0000347288

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny