Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Druki do pobrania

Dział ten zawiera wykaz wniosków oraz zleceń  kierowanych do ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. - Dział Gospodarki Ściekami.

Wypełnione wnioski prosimy dostarczać osobiście lub kierować na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Działu Gospodarki Ściekami (Cieszyn, ul. Motokrosowa 27).

 

Wydanie o określenie możliwości przyłaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej

Wydanie warunków przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej

Uzgodnienia techniczne

Odbiór przyłacza kanalizacyjnego / urządzenia kanalizacyjnego

Zawarcie Umowy w sprawie wprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji m. Cieszyna

Oświadczenie o zmianie własciciela nieruchomości

 

Regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

 E-faktura / powiadomienia SMS

Zgoda na obciążenie rachunku bankowego

Oryginał wypełnionego druku prosimy dostarczyć do naszego Zkładu

Podlicznik bezpowrotnie zużytej wody

Usługi dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe