Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

E-faktura / powiadomienia SMS

Usługa e-faktura i powiadomienia SMS to bezpłatna usługa skierowana do klientów naszego Zakładu.  Aby otrzymywać e-faktury oraz/lub powiadomienia SMS należy wypełnić poniższy formularz i podpisany dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie (drogą elektroniczną/ pocztą tradycyjną) albo uruchomić przez system eBok.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 8515 444 lub 33 8515 535 wew. 101 lub 120.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe