Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Elektromechanik

Stacja Obsługi

Stanowisko: elektromechanik

Zakres obowiązków:

 • diagnozowanie usterek w pojazdach za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • diagnoza, kontrola i naprawa układów elektrycznych, układów sterowania oraz instalacji elektrycznych w samochodach,
 • wszelkie prace związane z naprawą elektryki i elektroniki w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach,
 • konserwacja i naprawa urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w pojazdach,
 • diagnostyka, naprawa i konserwacja kładów pneumatycznych w samochodach ciężarowych i autobusach.
 • diagnostyka i napełnianie układów klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach,
 • ustawianie geometrii kół w samochodach ciężarowych i autobusach,
 • montaż i wymiana opon oraz wyważanie kół w samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach.   

Wymagania:

 • podstawowa wiedza i praktyka z zakresu mechaniki, elektromechaniki i elektroniki,
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność,
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku: elektryk, elektromechanik, elektronik, mechanik, serwisant.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pełne wynagrodzenie – do ostatniego dnia każdego miesiąca,
 • system nagród kwartalnych i rocznych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość pobrania druku ze strony internetowej Spółki: zgk.cieszyn.pl lub w siedzibie Spółki),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o nabytej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach – o ile kandydat posiada.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59 (parter, pokój nr 6), lub pocztą na adres Spółki. 

Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego prosimy o podanie w dokumentach numeru telefonu, aby umożliwić bezpośredni i szybki kontakt z kandydatem.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru na ww. stanowisko oraz skontaktowania tylko z wybranymi osobami.

 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH PRACOWNIKÓW.

Jesteśmy Spółką ze 100% udziałem Gminy Cieszyn. Dbałość o pracownika jest naszym priorytetem. Przestrzegamy prawa pracy i doceniamy pracowników pomagających się nam rozwijać.

 

Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę:

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);
 • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Kontakt

tel. +48 33 479 41 00


NIP 548 260 67 54

REGON: 241423780

KRS: 0000347288

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny