Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Historia

Historia związana z gospodarką komunalną na terenie Gminy Cieszyn sięga początku lat powojennych. Początkowo działalność tą prowadził Wydział Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie, zaś od dnia 1 stycznia 1951 r. decyzją ówczesnej Rady Narodowej utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W skład tego Przedsiębiorstwa wchodziły działy, zakłady zajmujące się m.in. zielenią miejską, wodociągami, gazem, ściekami, odpadami komunalnymi, cmentarzami i pogrzebami, komunikacją miejską, administracją budynków mieszkalnych... itp.  Jako ciekawostkę można podać, że przez to Przedsiębiorstwo został rozbudowany budynek hotelu „Pod Jeleniem” i administrowany przez 9 lat.

W roku 1992 Rada Miejska Cieszyna postanowiła wydzielić z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie (MPGKiM) część dotyczącą administracji mieszkaniowej. Od 1 stycznia 1993 r. powstały w Cieszynie dwa zakłady budżetowe: Zakład Budynków Miejskich oraz Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK). Tym samym uległo likwidacji MPGKiM. Podstawą powołania ZGK była uchwała Rady Miejskiej nr XLI/257/92 z dnia 27 listopada 1992 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na przestrzeni kilkudziesięciu lat zajmował się także zielenią miejską, targowiskami, służbą drogową, oświetleniem ulic i placów, parkingami, kąpieliskiem miejskim. Zakład rozpoczął działalność mając za siedzibę budynek przy ul. Liburnia 2a. Obecnie Zarząd Spółki i administracja znajdują się w budynku bazy autobusowej przy ul. Słowiczej 59.

Komunikacja miejska powstała w 1982 roku i była częścią MPGKiM. W roku 1991 usamodzielniła się i była prowadzona jako Miejski Zakład Komunikacji. Powrót, ale już w szeregi ZGK, nastąpił w lipcu 2002 r. Oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1994 r. W tym samym roku została przejęta przez miasto kanalizacja sanitarna i deszczowa. Całość znalazła się w strukturach ZGK. Cmentarze komunalne były administrowane przez Miasto także „od zawsze” i ta działalność została przypisana MPGK w 1951 roku wraz z prowadzeniem usług pogrzebowych. Jednakże Zakład Pogrzebowy został utworzony w roku 1955 na bazie przejętego zakładu pogrzebowego od osoby prywatnej. 

W obrębie lat działalności ZGK zostały powołane do funkcjonowania:

od 01.01.1951 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, które w stycznia 1976r. zmieniło nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cieszynie,

od 01.12.1982 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej,

od 01.01.1993 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie,

od 01.01.1994 r. – Oczyszczalnia Ścieków,

od 01.01.2010 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dyrektorzy MPGKiM = ZGK

1) od 1 stycznia 1951 r. do 30 kwietnia 1954 r. – inż. Jerzy Branny,

2) od 1 maja 1954 r. do 31 grudnia 1958 r. – Władysław Marszałek,

3) od 1 stycznia 1959 r. do 31 sierpnia 1961 r. – mgr inż. Jerzy Riess,

4) 1 września 1961 r. do 31 grudnia 1961 r. – mgr Tadeusz Wawrzeczko,

5) od 1 stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1967 r. – Ludwik Feruga,

6) od 1 stycznia 1968 r. do 31 sierpnia 1972 r. – Henryk Husarek,

7) od 1 września 1972 r. do 30 czerwca 1993 r. – mg Karol Fober,

8) od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 2009 r. – mgr inż. Józef Szyguda.

Od 1 stycznia 2010 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego wykonującą zadania publiczne będące obowiązkami gminy, czyli świadczącą usługi komunalne na rzecz mieszkańców Gminy Cieszyn. Usługami wykonywanymi obecnie przez Spółkę są m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, odbiór ścieków wraz z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, a także administrowanie cmentarzami komunalnymi wraz ze świadczeniem usług pogrzebowych. Aktualnie Spółka zatrudnia średnio 127 osób.

Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2020 r. organem zarządzającym Spółką był Zarząd Spółki w składzie:

- Prezes Zarządu – mgr inż. Józef Szyguda,

- Wiceprezes Zarządu – mgr Roman W. Barcz.

 Obecnie skład Zarządu jest następujący:

- Prezes Zarządu - mgr Robert Mędrala,

- Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Roman Bańczyk.

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe