Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 1781) Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Panią Joannę Flaszyńską.

Adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@zgk.cieszyn.pl.

Kontakt

tel. +48 33 479 41 00


NIP 548 260 67 54

REGON: 241423780

KRS: 0000347288

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny