Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Kierowca autobusu

Dział Komunikacji Miejskiej

Stanowisko: kierowca autobusu

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • równoważny system pracy – brak PCP,
 • pracę w systemie dwuzmianowym zgodnie z ustalonym grafikiem,  
 • atrakcyjny system nagród,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakres obowiązków dla kierowców autobusów:

 • bezpieczny przewóz pasażerów,
 • prowadzenie autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz ustalonym rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzone mienie oraz prawidłowa eksploatacja autobusów,

Wymagania dla kierowców autobusów:

 • ważne prawo jazdy kategorii D,
 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • punktualność i odpowiedzialność,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • zorientowanie na pasażera.

Z nami  możesz uzyskać uprawnienia do kierowania autobusami - proponujemy:

 • współfinansowanie kursu wraz z pierwszym egzaminem (50% płatne przez pracownika po zatrudnieniu, potrącane z wynagrodzenia przez okres 36 miesięcy, pozostałe 50% zostanie umorzone po przepracowaniu 36 miesięcy),
 • szkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym w sprawdzonej szkole jazdy,
 • krótki okres przeprowadzenia szkolenia,
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
 • udostępnienie wszystkich niezbędnych materiałów do nauki,
 • wymagania:
 • prawo jazdy kat. B lub C,
 • PKK generowany przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • znajomość topografii Cieszyna i okolicznych Gmin obsługiwanych przez cieszyńską komunikację miejską.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy Panie, które posiadają prawo jazdy kat. D lub chciałyby zdobyć nowe uprawnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie lub dostarczenie CV oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk do pobrania) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn.

Telefon: 33 4794100

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do kierowania autobusami z naszym dofinansowaniem wypełniają również dodatkowo formularz.

 

    Kwestionariusz dla osób ubiegających sie o zatrudnienie

 

 

   Formularz zgłoszenia do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy z dofinansowaniem

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe