Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dział Gospodarki Ściekami

 

Siedziba działu (adres korespondencyjny)

 

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

 

Godziny pracy biura

 

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

e-mail

 

oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

 

Telefon (centrala)
(całodobowe zgłaszanie awarii)

33 8515 444    lub   33 8515 535
Numery wewnętrzne:  
Fax 118
Fakturowanie i rozliczanie należności 101 lub 120
Wywóz nieczystości płynnych 105
Dział Techniczny 110
FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe