Czcionka:
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Telefon +48 33 479 41 00
Cmentarze Komunalne

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Dział Cmentarzy

 

Siedziba działu

 

ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

 

Godziny pracy 

 

 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 przyjmowanie klientów w godzinach od 9:00 do 14:00 po   wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie

sobota od 9:00 do 11:00 (tylko w sprawach dotyczących pochówku lub pogrzebu po telefonicznym uzgodnieniu terminu)

 

e-mail

cmentarze@zgk.cieszyn.pl

Telefon

 

33-8521136

 

Kontakt

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny