Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Badania osadów na wirówce dekantacyjnej

09-06-2021

W dniach  od 8 do 10 czerwca b.r. mobilny zespół badawczy firmy Flottweg prowadzi na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 badania wykorzystania wirówki dekantacyjnej  w celu optymalnego zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych. Prowadzenie prób ma na celu pozyskanie niezbędnych informacji do wyboru najkorzystniejszej metody odwadniania osadów wytwarzanych w eksploatowanej przez nasz Zakład oczyszczalni.  

 

Mobilna wirówka      Mobilna wirówka

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe