Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Bilety papierowe jednorazowe i miesięczne

17-01-2019

INFORMACJA !!!

w sprawie wydłużenia okresu korzystania z biletów jednorazowych w formie papierowej oraz biletów miesięcznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.12.2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.787.2018 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg w przewozach w cieszyńskiej komunikacji miejskiej

wydłużona została możliwość korzystania z biletów jednorazowych

w formie papierowej i biletów miesięcznych

do 30 czerwca 2019 r.

Niemniej jednak zapraszamy wszystkich klientów do wyrabiania i korzystania z imiennej karty miejskiej. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej: ebilet.zgk.cieszyn.pl lub osobiście w kasie Dworca Cieszyn w godzinach od 9:00 do 17:00.  Pasażer posiadający kartę miejską wraz z zapisanym na niej uprawnieniem do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie musi posiadać przy sobie dokumentów uprawniających do ulg. 

Zapraszamy również do pobrania i korzystania z aplikacji MyBus oraz odwiedzenia strony rozklad.zgk.cieszyn.pl. Aplikacja oraz strona internetowa pozwala na sprawdzenie rozkładu jazdy oraz śledzenie autobusu. Można sprawdzić gdzie w danej chwili znajduje się autobus którym zamierzamy jechać oraz uzyskać informację za ile minut będzie na danym przystanku.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Operator cieszyńskiej komunikacji miejskiej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe