Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Biura Oczyszczalni ścieków zamknięte do 12 marca.

01-03-2021

K O M U N I K A T !!!

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wykryciem u Pracowników Działu Gospodarki Ściekami przypadków zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 od dnia 1 marca 2021 r.  do 12 marca 2021 r. biura Spółki przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie będą zamknięte. Nie będzie możliwości indywidualnego, osobistego załatwienia spraw.

W tym okresie, w celu załatwienia spraw prosimy o kontakt z naszymi pracownikami drogą telefoniczną, mailową, pocztową lub przez ePUAP. Wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.pl.

Dostępne numery telefonów: 33 85 15 535, 33 85 15 444, pod które należy również zgłaszać awarie kanalizacji oraz e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl.

Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe