Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Dostępność PSZOK dla klientów

29-04-2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że od 4 maja 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie zostaje otwarty dla Klientów.

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie Państwa, jak i pracowników Spółki zostały wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK, co zostało uregulowane w Regulaminie prowadzenia PSZOK w czasie stanu epidemii koranowirusa SARS CoV-2.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bezwzględne przestrzeganie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozważenie, czy w tym trudnym czasie Państwa wizyta w PSZOK jest niezbędna.

Przypominamy, że większość odpadów mogą Państwo oddać w sposób bezpieczny i bezkontaktowy w czasie objazdowych zbiórek odpadów bezpośrednio spod nieruchomości.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady segregowane można oddawać w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów (dostępnym na stronie um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Odbiór odpadów).

Natomiast odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są podczas comiesięcznych zbiórek organizowanych przez P.P.H.U. Ekoplast – Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerami: 503 933 206, 33 858 00 75.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK pod numerami: 795 599 677, 33 85 15 444 wew. 122, 

e-mail: odpady@zgk.cieszyn.pl.

Każdy z klientów korzystających z usług PSZOK zobowiązany jest stosować środki ochrony osobistej, czyli zasłonięcie nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe.

Zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.

Dbajmy o siebie wzajemnie !!!

 

Regulamin prowadzenia PSZOK w czasie stanu epidemii koranowirusa SARS CoV-2

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe