Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Dział Cmentarzy

02-07-2020

Szanowni Mieszkańcy

W związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że kancelaria Działu Cmentarzy do odwołania będzie obsługiwała osobiście klientów w celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem.

Opłaty za groby w kancelarii Działu Cmentarzy uiścić można we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informujemy, że pozostałe sprawy można omówić, a nawet załatwić przez telefon oraz e-mailem.

Dostępny do kontaktu numer telefonu 694 407 815 oraz e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl.

Proponujemy także, aby wszelkie płatności na rzecz Spółki dokonywać przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe