Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Funkcjonowanie kancelarii Działu Cmentarzy i Zakładu Pogrzebowego

09-11-2020

Szanowni Mieszkańcy

W związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że kancelaria Działu Cmentarzy do odwołania będzie obsługiwała osobiście wyłącznie klientów w celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawy związane z pogrzebem i pochówkiem:

- zgłosić najpierw telefonicznie tel. 694 407 815,

- umówić się na spotkanie w kancelarii Działu Cmentarzy – Zakładu Pogrzebowego „Arkadia” w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34,

- wyznaczyć spośród najbliższych maksymalnie dwie osoby do załatwienia formalności,

- przestrzegać wytycznych dotyczących ograniczenia ilości osób biorących udział w samej ceremonii pogrzebowej.

Gotówkowo opłaty za groby w kancelarii Działu Cmentarzy uiścić można tylko we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informujemy, że pozostałe sprawy można omówić, a nawet załatwić przez telefon oraz e-mailem.

Dostępny do kontaktu całodobowy numer telefonu 694 407 815 oraz e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl.

Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe