Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Funkcjonowanie PSZOK

06-08-2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. przypomina, że obsługa w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie odbywa się zgodnie z zapisami Regulaminu prowadzenia PSZOK w czasie stanu epidemii koronawirusa SARS CoV-2.

Klient korzystający z usług PSZOK zobowiązany jest zasłonić nos i usta.

                                                                        Twarz w masce

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe