Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
#GaszynChallenge ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.

27-06-2020

 Do akcji #GaszynChallenge zostaliśmy nominowani przez Gabriela Staszkiewicz i Miasto Cieszyn. Dziękujemy za wyzwanie!!!

❗️❗️️ „Pompowaliśmy” na rzecz Arusia Klimosza z Ogrodzonej. Zachęcamy wszystkich do wpłat – Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia Skoczów ul. Osiedlowa 26 Skoczów 43-430 Skoczów. Nr konta bankowego: 24 2030 0045 1110 0000 0278 5610 Dopisek: „Dla Arusia z Ogrodzonej” KRS: 0000220518.

⇒ Do wspierania chorych dzieci i podjęcia wyzwania zapraszamy: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. oraz Modena Drukarnia Cieszyn. Powodzenia!!!

 Podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w wyzwaniu!!!

Za realizację video dziękujemy: Mariusz Jaszczurowski.

Link do filmu z realizacji wyzwania:

https://www.facebook.com/ZGKwCieszynie/videos/761128507965182/?__tn__=kC-y.g&eid=ARAvngXcvB3hRhMqjSvRXhITH2PuJWR0KLjV4kSCVyr8Tc-eeIO5juObqdIjXK2-Q3yhJIUKpuuvd5xH&hc_ref=ARQ7VAppjMHrx9PacVbu9SktLwC0yFhl9Td527CpIncshWP1VBeTctHURXIdSK6BDSo&__xts__[0]=68.ARDjpoqi0-e5NQ-X_I_nJFcHZi3Zd_afoNFo72bPGMpr0vyHzJqosdZN4teg6O-kQiFcHVLkCM0i1UIPBsHmkcg1mThvcSPNwrTkDBVpLd_4tNHSW0g4_KmVyCr8ni3yKJUSai0-4594Ac5rcY1zoOgGvUfSQrdbS3H351O18rhZCAZgVhGUN8Y5tpO32P99mU4OOjhpDZgKwlYXRdHsTWan-HSYUB7vIHqNLzfkDHe8dLHngUl-R-Zib3fBmtzM8rt3YGLEUFuaBoEVUeYYSuY_D-PmaJzXMJWjI105q7TMwffdndAcYHb8vhjQVlgOzu5Rc3cOQ97hG6BwZuJ5yxODRVkgjJnuyzRE2JXOmPH0ZuHoqLTMAj5B-iuywu_2vaMictEuFoyh65_lm0ed41yMH0O1oCxR8b1pWw0tdzXUHA4s159glbZYT_J0QRlWjDijHQYF355nC6GUpkINkYM5M3XhwGNZPwUd7qpc1mQaH8oYbCfuHI-GD-KSMPtg-8mvwvePlOe98fkSzACm-ygAWRTCCjCZouaFfqQKxpIQzKYt_nN1V8SK37HqOgVxFFBIB2pqNgu1AQCEfmxyWIm5drFpQReBFqR9gFl_909aD2PGICqWJRpQXSXMamY7kjVC

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe