Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Miasto Cieszyn prowadzi badanie satysfakcji klienta

04-09-2020
Mamy do Was ogromną prośbę - prosimy o wypełnienie ankiety!
✅ Miasto Cieszyn prowadzi badanie ankietowe wśród klientów Urzędu Miejskiego w Cieszynie na temat funkcjonowania tej instytucji i gromadzi informacje i propozycje zmian w obsłudze klientów. 
Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut. Z góry bardzo dziękujemy!
♦ Badanie jest elementem realizowanego przez nasze miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
 
                                                   Badanie satysfakcji klienta

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe