Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy cmentarzu komunalnym na ul. Katowickiej

07-06-2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 25,00 m² położonej przy cmentarzu komunalnym na ul. Katowickiej, na czas określony (12 miesięcy). Przetarg odbędzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Cmentarzy, tel. 33 8521136.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe