Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów

29-03-2021

Do 25 kwietnia 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. ogranicza wykonywanie zadań poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów:

⇒ DZIAŁ CMENTARZY i Zakład Pogrzebowy „ARKADIA”:

    ♦ ul. Katowicka 34 – e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl, tel. całodobowy 694 407815.

    ♦ sprawy załatwiane osobiście mogą dotyczyć tylko formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem w Dziale Cmentarzy

       i Zakładzie Pogrzebowym „Arkadia” po uprzednim umówieniu spotkania w kancelarii w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34

       telefonicznie pod numerem tel. 694 407 815,

       Rodzinę osoby zmarłej prosimy o wyznaczenie spośród najbliższych maksymalnie dwóch osób do załatwienia formalności 

       oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących ograniczenia ilości osób biorących udział w samej ceremonii pogrzebowej,

⇒ DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI:

    ♦ ul. Motokrosowa 27 – e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 8515535 lub 33 8515444,

    ♦ PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 – e-mail: odpady@zgk.cieszyn.pl, tel. 795 599 677, 33 85 15 444 wew. 122 - prowadzi

       bezpośrednią obsługę klienta w godzinach od 6:00 do 16:00,

    ♦ wszelkie wnioski dotyczące działalności Działu Gospodarki Ściekami (Oczyszczalni ścieków) dostępne są na stronie

       internetowej www.zgk.cieszyn.pl w zakładce Dział Gospodarki Ściekami – Obsługa klienta,

    ♦ awarie kanalizacji należy zgłaszać pod numerem telefonu 33 8515535 lub 33 8515444,

 

 Ogranicza się wstęp do budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. dla interesantów.

 Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej na adres

    e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl lub ePUAP.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów oraz kierując zapytania na adresy e-mail:

    ♦ siedziba Spółki oraz Dział Komunikacji Miejskiej, przy ul. Słowiczej 59 – e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4794100,

    ♦ Dworzec Cieszyn przy ul. Hajduka 10 – e-mail: dworzec@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4866103 lub 33 4866102.

Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o pracuje normalnie w godz. od 700 do 1500 i jest do Państwa dyspozycji w celu zapewnienia ciągłości załatwianych spraw.

Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać wyłącznie przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

Powyższe ograniczenia mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe