Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Ograniczenia w działalności Spółki

16-03-2020

Na podstawie Uchwały nr V/1/2020 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, ogranicza się wykonywanie zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów z wyjątkiem spraw związanych z załatwieniem formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem.

Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl lub ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów oraz kierując zapytania na adresy e-mail:

  • siedziba Spółki oraz Dział Transportu, przy ul. Słowiczej 59 – e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4794100,
  • Dział Cmentarzy oraz Zakład Porzebowy „Arkadia” przy ul. Katowickiej 34 – e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl, tel. całodobowy 694 407815.
  • Dział Gospodarki Ściekami (Oczyszczalnia ścieków) przy ul. Motokrosowej 27 – e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 8515535 lub 33 8515444,
  • PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 – e-mail: odpady@zgk.cieszyn.pl, tel. 795 599 677, 33 85 15 444 wew. 122,
  • Dworzec Cieszyn przy ul. Hajduka 10 – e-mail: dworzec@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4866103 lub 33 4866102.

 Wprowadzono następujące ograniczenia:

  • sprawy załatwiane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. osobiście mogą dotyczyć tylko formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem w Dziale Cmentarzy i Zakładzie Pogrzebowym „Arkadia” po uprzednim umówieniu spotkania w kancelarii w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34 telefonicznie pod numerem tel. 694 407 815;

             Rodzinę osoby zmarłej prosimy o wyznaczenie spośród najbliższych maksymalnie dwóch osób do załatwienia formalności

             oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących ograniczenia ilości osób biorących udział w samej ceremonii pogrzebowej.

  • ogranicza się wstęp do budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. dla interesantów,
  • kasy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zostają zamknięte, z wyjątkiem kasy na Dworcu Cieszyn, która funkcjonować będzie tylko w zakresie wydawania kart miejskich

Wszelkie wnioski dotyczące działalności Działu Gospodarki Ściekami (Oczyszczalni ścieków) dostępne są na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.pl w zakładce Dział Gospodarki Ściekami – Obsługa klienta.

Awarie kanalizacji należy zgłaszać pod numerem telefonu 33 8515535 lub 33 8515444.

Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o pracuje normalnie w godz. od 700 do 1500 i jest do Państwa dyspozycji, niemniej jednak ograniczenie osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać wyłącznie przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe