Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Płatność elektroniczna w GROBONECIE

13-07-2022

Grobonet

Szanowni Klienci,

w celu usprawnienia i ułatwienia płatności uruchomiliśmy możliwość płatności elektronicznej za opłatę za grób poprzez wyszukiwarkę GROBONET.

Opłaty za groby można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wyszukiwarki GROBONET, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Po wyszukaniu grobu należy kliknąć kafelek: OPŁAĆ MIEJSCE:

Obraz ekranu

Następnie wypełniamy formularz opłaty poprzez wprowadzenie następujacych danych:

  • okres opłaty w przedziale 5 - 99 lat,
  • dane kontaktowe osoby wpłacającej,
  • adres grobu (generowany automatycznie z karty grobu),
  • kwota należności (generowana automatycznie z karty grobu).

Przed wysłaniem formularza, należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie tego faktu w odpowiednim polu oraz zezwolić na przetwarzanie podanych danych osobowych i adresowych.

W kolejnym kroku system przechodzi do realizacji płatności i przekierowuje na podstronę, gdzie należy wybrać metodę płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24.

Dokonanie opłaty następuje po użyciu właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy przedłużenia dzierżawy grobu na zadeklarowaną ilość lat, liczone od zakończenia daty ważności poprzednio wniesionej opłaty.

Po otrzymaniu płatności Sprzedawca przesyła Klientowi pocztą fakturę za opłatę za grób.

 

GROBONET

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe