Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
PSZOK

16-03-2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa zdrowie, jak i pracowników od 16 marca 2020 r.  do odwołania Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie zostaje zamknięty dla Klientów.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady segregowane w tym czasie prosimy oddawać w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów.

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony prosimy oddawać podczas comiesięcznych zbiórek organizowanych przez P.P.H.U. Ekoplast – Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 503 933 206, 33 858 00 75.

W tym okresie, w celu załatwienia spraw prosimy o kontakt z naszymi pracownikami drogą telefoniczną: 795 599 677, 33 85 15 444 wew. 122, e-mail: odpady@zgk.cieszyn.pl.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych bezpośrednio spod nieruchomości odbywać się będzie bez zakłóceń. Powyższa informacja dotyczy tylko dostarczania odpadów do PSZOK.

Działania te mają na celu ograniczenie osobistych kontaktów co przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. Zachęcamy do skorzystania z możliwości oddania odpadów w czasie zbiórek, które organizowane są bezpośrednio spod nieruchomości.

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe