Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
PSZOK NIECZYNNY 3 KWIETNIA 2021 R.

11-03-2021

3 kwietnia 2021 r. (sobota)  nieczynny będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK - zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią ścieków).

W zamian za ten dzień punkt będzie dostępny dla mieszkańców Cieszyna w dniu 10 kwietnia  2021 r. (sobota) w godzinach 7.00 – 13.00. Kontakt - PSZOK (33) 851 54 44 wew. 122.

 

Segregacja śmieci

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe