Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Rozstrzygnięto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację instalacji elektrycznych i automatyki w budynku dyspozytorni na Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie.

07-10-2016

O udzielenie zamówienia ubiegało się czterech wykonawców. Po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z wymaganiami naszego Zakładu oraz na podstawie określonych kryteriów oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia.

Wartość zamówienia wynosi 267 693,41 zł brutto, a termin jego wykonania upływa 31 października 2016 r.

 W ramach rozstrzygniętego postępowania realizowany będzie Etap I tj. modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych i automatyki w budynku dyspozytorni. Szczegółowy zakres robót związanych z modernizacją instalacji elektrycznych i automatyki określa Dokumentacja projektu wykonawczego – pt.: „Modernizacja instalacji elektrycznych i automatyki dla Budynku Dyspozytorni”. Wszelkie prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, pracującym.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe