Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

02-03-2020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. świadczy usługi samochodem specjalnym przeznaczonym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem recyklingu. Pojazd posiada najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne i przeznaczony jest do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 33 85 15 444 lub 33 85 15 535.

 

Nowy pojazd do czyszczenia kanalizacji

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe