Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Szanowni Mieszkańcy

11-03-2020

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2., Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o – w miarę możliwości – odroczenie załatwiania spraw w Spółce.

Informujemy również, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem lub przez ePUAP.

Dostępne do kontaktu numery telefonów oraz e-maile:

  • w siedzibie Spółki, przy ul. Słowiczej 59 - e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4794100,
  • Oczyszczalnia ścieków i PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 - e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 8515535 lub 33 8515444; wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.pl; awarie kanalizacji prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 33 8515535 lub 33 8515444.
  • Dział Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 - e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl, tel. całodobowy 694 407815.

Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Proponujemy także, aby wszelkie płatności na rzecz Spółki dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe