Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Szanowni Pasażerowie komunikacji miejskiej

11-03-2020

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2., Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zaleca, aby w autobusach komunikacji miejskiej nie korzystać z przycisku "PRZYSTANEK STOP", który jest używany w celu poinformowania kierowcy o konieczności zatrzymania się na najbliższym przystanku. Kierowcy autobusów zostali zobowiązani do zatrzymywania się każdym przystanku i otwierania wszystkich drzwi. Na przystankach końcowych następuje wietrzenie autobusów. Przynajmniej raz dziennie każdy autobus jest czyszczony środkiem dezynfekująco-myjącym.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe