Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Taryfa za ścieki

10-05-2018

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cieszyn pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następująco:

Cena dla wszystkich odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn wynosi 7,22 zł netto / m3. Do cen, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe