Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn od dnia 8 maja 2017 r.

21-04-2017

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/305/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r., przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn, na okres od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Cena dla wszystkich odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn wynosi 7,22 zł netto/m3 + podatek VAT 8%, co daje kwotę brutto 7,80 zł. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe