Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Utrudnienia na ul. Kolejowej

15-11-2021
 
Ważna infomacja!
W dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. w ulicy Kolejowej w Cieszynie wykonywana będzie renowacja kolektora kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową tzw. rękawem.
Roboty prowadzone będą na wysokości stacji paliw w kierunku budynku przy ul. Kolejowej 15, jako kontynuacja robót związanych z usuwaniem skutków awarii – zapadnięciem się kolektora ogólnospławnego.
Prosimy o zachowanie ostrożności w tym rejonie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
Widok samochodu do czyszczenia kanalizacji

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe