Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
W dniu 30 marca 2018 r. biura Spółki nieczynne

28-03-2018

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/1/2017 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 06.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia w roku 2018 dodatkowego dnia wolnego od pracy, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (piątek) Biura i kasa Spółki będą nieczynne za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe