Logo ZGK
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty stalowej

08-03-2018

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zaprasza do złożenie oferty na rozbiórkę wiaty magazynowej przy ul. Łukowej w Cieszynie. Wiata ma powierzchnię użytkową 248 m2 – konstrukcję stalową, obudowę dachu i ścian z blachy falistej.

Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.,

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Prace należy wykonać zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę oraz Projektem rozbiórki obiektu budowlanego (dokumenty w załączeniu).

 Zakres robót do wykonania:

  • demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu i instalacji elektrycznych,
  • rozebranie lekkiej obudowy ścian,
  • rozebranie pokrycia dachowego,
  • demontaż konstrukcji ramowej,
  • rozebranie stropów i konstrukcji antresoli,
  • usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie zdemontowanych elementów stalowych z terenu rozbiórki,
  • doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku.

 Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów budowlanych i BHP. Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do obsługi urządzeń oraz sprzętu wykorzystywanego podczas prac rozbiórkowych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzane prace rozbiórkowe i powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac.

Spółka zastrzega prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacje: Roman W. Barcz, Teresa Tomasik – 33 4794100.

 

Pozwolenie na rozbiórkę

Projekt rozbiórki

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe